Nyhetsbrev nr. 2/2014

--------------------------------------------------------------------

Lansering av prosjektkatalogen

Vi har nå lansert den nye prosjektkatalogen. Dette er første steget på veien til et helt nytt CRIStin-system (CRIStin 2.0). Tjenestene i det gamle systemet (dagens CRIStin 1.0) vil gradvis flyttes over til CRIStin 2.0 inntil CRIStin 1.0 kan fases helt ut. Vi jobber med å gjøre denne overgangsfasen så kort som mulig, men det vil nok strekke seg inn i 2016. Dette betyr at vi i en overgangsfase må forholde oss til to CRIStin-system. Du kan søke etter prosjekter, eller logge inn og opprette et prosjekt i CRIStin 2.0. CRIStin 1.0 håndterer fortsatt alle de andre tjenestene. Her kan du søke etter publikasjoner eller personer registrert i CRIStin, eller logge inn og registrere dine forskningsresultater.

Les mer om videreutviklingen av CRIStin-systemet: http://www.cristin.no/cristin/videreutvikling/

 

--------------------------------------------------------------------

openaccess.no

openaccess.no er relansert i ny drakt og med mye ny informasjon. Nettstedet er først og fremst myntet på administratorer og de som har Open Access som arbeidsfelt, men vil også tilrettelegges for andre brukergrupper. CRIStin har det koordinerende og tekniske ansvaret for tjenesten, men håpet er etter hvert å få bygget opp en stab av bidragsytere som kan virkeliggjøre ambisjonen om openaccess.no som en kunnskapsallmenning og felleseie. Utfordringen fremover vil bli å holde nettstedet oppdatert, vi inviterer derfor alle til å komme med synspunkter og ønsker, rettelser og endringer, ris og ros. Send e-post til: moderator@openaccess.no

Gå til openaccess.no: http://www.openaccess.no/

 

--------------------------------------------------------------------

Ny importavtale med Scopus

Vi inngikk en avtale om kjøp av bibliografiske data til CRIStin fra Scopus (Elsevier) i mai. Vi har til nå fått import av bibliografiske data fra Web of Science (Thomson Reuters), men valgte å endre leverandør. Begrunnelsen for valget er to-delt:

  • Scopus dekker et bredere utvalg av tidsskrifter enn Web of Science
  • Elsevier lover betydelig mindre forsinkelse mellom publisering og leveranse av data til CRIStin.

Utviklerne jobber nå med å legge om importfunksjonen til å hente data på nytt format, og vi håper å ha løsningen på plass før sommerferien.

 

--------------------------------------------------------------------

Oppstartsmøte for rapportering av NVI-publikasjoner 2014

Årets oppstartsmøte blir i år mandag 13. oktober på Bristol. Her vil du blant annet få en presentasjon av årets rapporteringsinstruks, status for samarbeidet om et nordisk kanalregister og skisser/prototype av CRIStin 2.0. Fullstendig program er ikke spikret, men vi legger ut programmet på våre nettsider og sender ut informasjon om dette så snart det er klart.

Oppstartsmøtet er rettet mot CRIStin-institusjonenes superbrukere, både nye og gamle, ved NVI-rapporterende institusjoner i institutt-, helse- og universitets-/høgskolesektoren, CRIStins samarbeidspartnere og andre sentrale aktører rundt NVI-rapporteringen.

Foreløpig er påmelding åpen. Dersom vi nærmer oss maksimalt antall deltakere tar vi forbehold om å be institusjoner med mange påmeldte om å prioritere slik at flest mulig institusjoner blir representert.

Gå til påmelding: /aktuelt/arrangementer/cristin-arrangementer/2014/oppstartseminar.html

 

--------------------------------------------------------------------

Superbrukerkurs - NVI- rapportering

Tirsdag 14. oktober arrangerer vi superbrukerkurs i Forskningsveien 3B, 8. etg. Dette kurset vil være rettet mot superbrukeroppgavene i forbindelse med selve rapporteringen. Kurset er ment for superbrukere som har rapporteringsansvar eller skal kontrollere og godkjenne NVI-poster ved sin institusjon, og som enten er nye i rollen eller trenger en oppfriskning av hva rapporteringsansvaret innebærer og hvordan rapporteringen foregår. Hold av datoen, mer informasjon og påmelding vil bli sendt ut til alle våre superbrukere når vi har programmet klart.

 

--------------------------------------------------------------------

NVI-resultater

Fristen for rapportering av 2013 publikasjoner var 1. april, og vi er glade for å kunne si at rapporteringen gikk bra og at alle CRIStin-institusjonene kom vel i havn. De endelige tallene fra NVI-rapporteringen 2013 er lagt ut på våre nettsider: /cristin/statistikk/resultater-tidligere-ar/nvi-resultater2013/index.html

 

--------------------------------------------------------------------

Vårmøtet 2014 for konsortiedeltakere

Vårmøtet 2014 for konsortiedeltakerne i CRIStin - "Nye horisonter" - ble avholdt på Thon Hotel Bristol 28. og 29. april med rundt 140 deltakere og 20 utstillere. Vi er glade for å ha fått mange gode tilbakemeldinger på arrangementet, og er allerede i gang med å planlegge neste års vårmøte. Vi sender ut mer informasjon så snart vi har landet sted og tidspunkt.

 

--------------------------------------------------------------------

Fakturering av konsortieavtaler - rutineendringer

Vi har endret våre rutiner rundt hvordan vi sender ut fakturaer til konsortiedeltakerne i forbindelse med konsortieavtaler. Fakturaene ble sendt ut nå i juni. Noe forsinket i forhold til opprinnelig plan siden en del fakturaer fra leverandører kom inn til oss i begynnelsen av juni, men alt i alt er vi fornøyde og vi er sikre på at dette vil bli en bedre løsning for våre konsortiedeltakere. Tidligere fikk alle medlemsinstitusjonene én faktura per avtale de abonnerer på. Nå får alle medlemsinstitusjonene én samlet faktura for alle avtaler. Dette vil gjøre det lettere å holde oversikt over alle avtalene og utgifter i forbindelse med disse, og det blir mindre papiravfall.

 

--------------------------------------------------------------------

Status videreutvikling - Prosjektbeskrivelse CRIStin 2.0

Videreutviklingen av CRIStin-systemet er omorganisert.  Det er etablert en styringsgruppe med eksterne deltagere i tillegg til daglig leder i CRIStin og utviklingsleder, det er utarbeidet en ny prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelse CRIStin 2.0, versjon 1.0 http://www.cristin.no/cristin/videreutvikling/prosjektbeskrivelse-cristin-2.0-v1-0.pdf (PDF, 693kb)

 

--------------------------------------------------------------------

E-postvarsling for bruk av CRIStin-data i lokale nettsider eller andre systemer (API, Web service)

CRIStin bruker teknologien Web service (API-teknologi) for å gjøre data i CRIStin tilgjengelig for gjenbruk i blant annet lokale nettsider. Dette er en åpen tjeneste, og vi har per i dag ingen fullgod oversikt over hvem som har tatt i bruk denne tjenesten. Det ønsker vi oss for å kunne tilby en bedre tjeneste, og for å kunne varsle om eventuelle endringer som får konsekvenser for brukere av tjenesten. På grunn av videreutviklingen av CRIStin skjer det innimellom endringer og/eller utvidelser som innebærer at dere som har tatt denne i bruk vil måtte gjøre endringer hos dere.

I forbindelse med lanseringen av Prosjektkatalogen kommer det en ny tjeneste for uthenting av prosjektdata i løpet av sommeren.

Dersom din institusjon bruker vår API (Web service) for å hente data fra CRIStin til egne nettsider eller lignende, ber vi om at dere melder dere på vår e-postvarsling via vårt nettskjema: http://www.cristin.no/cristin/superbrukeropplaering/integrasjon.html

Publisert 27. juni 2014 13:26 - Sist endret 16. mars 2017 14:30