Ny versjon av Cristin med registrering av finansiering

Nå kan du registrere finansieringskilde på resultater i nye Cristin.  I ny versjon kommer også mulighet for å registrere/redigere flere kategorier.

Finansieringskilde

Funksjonaliteten for registrering av finansieringskilde, er laget basert på en tjeneste Forskningsrådet har utviklet. I Cristin kan du nå søke opp og koble til prosjekter finansiert av Forskningsrådet ved registrering av et resultat i Cristin. Foreløpig er det kun Forskningsrådet sin finansering du kan knytte til et resultat. Andre finansieringskilder må legges inn i det gamle systemet.

Flere kategorier

I tillegg kommer det i denne versjonen, funksjonalitet for å registrere flere kategorier resultater:

  • Rapporter
  • Doktorgradsavhandlinger
  • Foredrag (vitenskapelige og faglige)
  • Postere
Publisert 17. juni 2020 12:18 - Sist endret 17. juni 2020 12:18