Nå kan du slette resultater og legge til flere finansieringskilder

I siste versjon av Cristin, kan du slette resultater og legge til flere finansieringskilder. 

Bruk nye Cristin

Vi anbefaler at alle nå som hovedregel bruker nye Cristin. Du kan redigere og registrere prosjekter og (nesten alle) resultater i nye Cristin. Det er lenker fra nytt til gammelt system, der du må til det gamle for å gjøre jobben. Cristin-superbrukere må bruke det gamle systemet for brukeradministrasjon og NVI-arbeid. 

Videreutvikling

All videreutvikling av Cristin er nå stoppet. Drift og vedlikehold av systemet vil fortsette som før, og evt kritiske feil blir rettet opp. Funksjonaliteten i Cristin skal flyttes over til Nasjonalt vitenarkiv (NVA), og all videreutvikling vil skje i det sammenslåtte systemet.

Publisert 24. nov. 2020 15:29 - Sist endret 24. nov. 2020 15:29