Oppstartseminar for NVI-rapportering

I år blir det digitalt oppstartseminar. For å få lenke til seminaret, må du melde deg på. Lenke blir sendt ut dagen før seminaret. 

Program
0900-0910 Velkommen og litt overordnet om Cristin+NVA, Frode Arntsen, Avdelingsdirektør for Forskningstjenester, Unit
0910-0930 Rapportering av vitenskapelige publikasjoner, Marit Henningsen, Unit
0930-0945 Publiseringsutvalget, Vidar Røeggen, UHR
0945-1000 Kanalregisteret, Lena-Cecilie Linge, NSD
1000-1015 Sentralimport, Jon Nornes, Unit
  Pause
1030-1115 Nasjonalt vitenarkiv (NVA) og litt om prosjektet for sammenslåing av Cristin og NVA, Terje Hellesvik, prosjektleder NVA
  Pause
1130-1200 Berike data melllom Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) og Cristin, Espen Karlsen og Ivar Torgersen, Unit

Det vil bli mulig å stille spørsmål i chaten underveis.

Påmelding

Publisert 17. sep. 2020 11:06 - Sist endret 12. okt. 2020 10:45