Oppstartseminar 2019

Program

Kaffe og registrering

10:00 - 10:05 Velkommen, seksjonssjef Vitalis Pavlovas, Seksjon for forskningsstøtte, Unit

Tema: NVI-rapportering

10:05 - 11:00 Om NVI-rapportering, justeringer i rapporteringsinstruksen og ofte spurte spørsmål, Marit Henningsen, Seksjon for forskningsstøtte, Unit
Lunsj
12:00 - 12:30 Om kanalregisteret, Kristin Gåsemyr, Norsk senter for forskningsdata

Tema: Åpen publisering

12:30 - 12:45 Hva er Plan S? Jon Flæten, Norges forskningsråd
  Nye arbeidsprosesser knyttet til åpen publisering
12:45 - 13:00 Cristin-data inn i forhandlingene med forlagene, Nina Karlstrøm, Unit
13:00 - 13:15 Nye avtaler som medfører nye rutiner, Karin Ytterlid, Avdeling for digitale tjenester, Universitetsbiblioteket, UiO
Pause

Lyntaler

13:30 Nasjonal infrastruktur for bibliometri, Ivar Torgersen, Seksjon for forskningsstøtte, Unit
13:40 Videreutvikling av Cristin prosjektkatalog for helseforksningsprosjekter, Margrethe Storm, OUS
13:50 Handlingsplan for forskningstjenester, fagdirektør Katrine Weisteen Bjerde, Avdeling for forskningstjenester, Unit

Tema: Videreutvikling

14:00 - 14:15 Status for nasjonalt vitenarkiv, Terje Hellesvik, prosjektleder
14:15 - 14:30 Status Orcid, Jan Erik Garshol, seksjon for forskningsstøtte, Unit
14:30 - 15:00 Status for videreutvikling av sentral import i Cristin, Yamuna Valipuram, Unit

 

 

Publisert 3. juli 2019 09:52 - Sist endret 17. okt. 2019 09:03