Bibliometriforum

Bibliometriforum er et initiativ til å samle alle bibliometri-interesserte fra forskningssektorene i Norge for å skape et miljø, og ta del i en erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Bakgrunn

Forumet er initiert av NIB (Nasjonal infrastruktur for bibliometri), men skal fungere uavhengig.

Tanken er å samles til flere ulike arrangementer igjennom året, både fysisk og digitalt, og dele informasjon om hendelser, kurs og lignende. Foruten rent bibliometrifaglige temaer, ønsker vi også at forumet skal ta opp både etikk og muligheter innen bruk av bibliometri. Vi ønsker også å være et relevant forum med bred kontaktflate for bestillere og brukere av bibliometri.

Målsettingen med det første Bibliometriforum er å starte jobben med å utvikle nettverket. Det skal velges en programkomite for neste Bibliometriforum, men hva nettverket skal være er åpent.

Send forslag til programkomitékandidater på vårt nettskjema.

Valgkomiteen består av nåværende programkomite: Trude Eikebrokk, Jimi Thaule, Inga Lena Grønlund, Craig Aaen-Stockdale, Hanne Hole Young og Ivar Ternsell Torgersen.

Program

Sted 1000-1400: P46 rom Athene 2

0900-1000 Kaffe og registrering
1000-1030

Intro, Info om NIB + SciVal/InCites konsortiene, plan for dagen (.pptx)

1030-1130

Hva bruker vi tallene til? Erfaringer fra institusjoner i Norge

  • UiOs bruk av bibliometri, Herman Strøm (.pptx)
  • BIs evalueringsrapport, Craig Aaen-Stockdale (.pptx)
  • OsloMet nye bibliometritilbud, Inga Lena Grønlund
1130-1215 Lunsj
1215-1300 Indikatorrapporten v/Dag Aksnes (.pptx)
1300-1400 Etablering av Bibliometriforum: (.pptx)
  • Innlegg om ønsker for Bibliometriforum
  • Valg av programkomité for neste Bibliometriforum
1400-1600

Unconference

3. etasje - felles pause kl 1450-1510

  • Relevante bibliometriske utfordringer, veiledes av Dag Aksnes, Rom 356
  • Python for bibliometrikere, veiledes av Lars Erik Opdal, Rom 350
  • SciVal/InCites/VOSviewer, Craig Aaen-Stockdale & Herman Strøm, Rom 357
  • DUCT og Cristin-data, veiledet av Tanja Høvin (Unit), Rom 308

VOSviewer blir en del av SciVal/InCites-sesjonen. Python og R er slått sammen til en sesjon.

1600-  Mingling på en bar/kafé i nærheten

Flere detaljer om foredragsholdere m.m. kommer senere

Unconference

Åpen og uformell diskusjon i grupper og hands on-presentasjoner om utvalgte temaer. Ta gjerne med egne problemstillinger. Gruppen innledes og veiledes av en med erfaring innen temaet. Vi tilpasser hvilke temaer som velges og størrelsen på gruppene etter interesse.

Vi presiserer at gruppene er ikke tenkt til grunnleggende opplæring, med mindre dette er presisert. Nivåene på gruppene tar utgangspunkt i at du kan litt fra før og er villig til å dele av dine erfaringer, men du trenger ikke være "flink". Veilederne skal kunne gi noe til de med både lite og de med bred erfaring. Håpet er at man også blir kjent med hverandres kunnskap og kan bygge videre på dette senere.

For eksempel for R og Python kan du noe av det grunnleggende, men vil et steg videre. De som er gode innen R og Python får vist dette og vi tilpasser dette til neste unconference. Gjerne ved å invitere spesialistkompetanse på Python-bibliometrics.

Pris

Påmeldingsavgift: 625,- 

Det blir servert lunsj. Dersom du har spesielle behov angående lunsjen (allergier o.l.) kan du sende e-post til Hanne Hole Young

Frist

Frist for påmelding: 25. februar

Publisert 17. jan. 2019 12:57 - Sist endret 25. juni 2019 14:58