Oppstartseminar for NVI-rapportering av 2016-publikasjoner

Meld deg på oppstartseminaret med tema «CRIStin-data sett i en større sammenheng – bruk og nytteverdi».

CRIStin arrangerer

Program

 

09.30 - 10.00 Registrering

10.00 - 10.05 Velkommen (Katrine Weisteen Bjerde, CRIStin)

10.05 - 10.30 NVI-rapportering av 2016-publikasjoner (Marit Henningsen, CRIStin)

10.30 - 11.00 En åpnere nomineringsprosess - Nytt nettsted for Den norske publiseringsindikatoren (Vidar Røeggen, Det nasjonale publiseringsutvalget)

11.00 - 11.30 Status CRIStin2-utvikling (Katrine Weisteen Bjerde, CRIStin)

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.00 Utlevering av data fra CRIStin (Tanja Høvin, CRIStin)

13.00 - 14.00 Tema: Slik bruker vi CRIStin-data hos oss

14.00 - 14.15 Kaffe/benstrekk

14.15 - 14.55 Workshop: Erfaringsutveksling om egen bruk av data fra CRIStin

14.55 - 15.00 Avslutningsord (Katrine Weisteen Bjerde, CRIStin)

 

Målgruppe

CRIStin-institusjonenes superbrukere, både nye og gamle, ved NVI-rapporterende institusjoner i institutt-, helse-, og universitets-/høgskolesektoren, CRIStins samarbeidspartnere og andre sentrale aktører rundt NVI-rapportering.

Publisert 24. juni 2016 12:50 - Sist endret 19. okt. 2017 13:57