Oppstartseminar for NVI-rapportering av 2015-publikasjoner

Temaet for årets oppstartseminar er bøker. Det blir også en presentasjon av rapporteringsinstruksen og eventuelle endringer i denne.

Program

09:30-10:00 Registrering og enkel servering

Oppstartsseminar for NVI-rapportering av 2015-publikasjoner

10.00-10.15 Velkommen og mål for dagen. (Katrine Weisteen Bjerde, CRIStin)

10.15-10.30 Årets NVI-rapportering: frister og instruksendringer. (Marit Henningsen, CRIStin) - Presentasjon (PDF, 615kb)

10.30-11.00 Fagfeltnøytralitet. Om Det nasjonale publiseringsutvalgets forslag til endring av publiseringsindikatoren. (Gunnar Sivertsen, Det nasjonale publiseringsutvalgets arbeidsutvalg) - Presentasjon (PDF, 1140kb)

11.00-11.30 Status for CRIStin 2.0-videreutviklingsprosjektet. (Katrine Weisteen Bjerde, CRIStin) - Presentasjon (PDF, 755kb)

11.30-12.30 Lunsj

Hovedtema: Om rapportering av vitenskapelige bokutgivelser Representanter fra de viktigste norske forlagene er invitert til å delta i denne delen av seminaret.

12.30-13.30 Innledninger til panelsesjonen: Rapportering av vitenskapelige bokutgivelser sett fra ulike ståsteder (10 minutters innlegg)

  • Retningslinjer og problemstillinger i forbindelse rapportering av vitenskapelige bøker. Illustrert med eksempler på tvistesaker. (Marit Henningsen, CRIStin) - Presentasjon (PDF, 718kb)
  • Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av. (Gunnar Sivertsen, Det nasjonale publiseringsutvalget) - Presentasjon (PDF, 430kb)
  • Forlagenes arbeid med å utvikle god kvalitet i ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av. (Dorte Østreng, redaksjonssjef i Cappelen Damm Akademisk)
  • Forfatternes arbeid med å utvikle god kvalitet i ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av. (Aksel Tjora, sosiolog, NTNU) - Presentasjon (PDF, 490kb)
  • Superbrukeren - i spenn mellom forskere, kvalifiserte bokutgivere, UHR (NPU og Lærebokutvalget), rapporteringsinstruks og egne ledere. (Tanja Strøm, institusjonssuperbruker, Høgskolen i Oslo og Akershus) - Presentasjon (PDF, 1040kb)

13:30-13:45 Benstrekk

13.45-14.45 Panelsesjon med spørsmål fra salen

14:45-15:00 Avslutning med oppsummering av dagen (Katrine Weisteen Bjerde, CRIStin)

 

Målgruppe

CRIStin-institusjonenes superbrukere, både nye og gamle, ved NVI-rapporterende institusjoner i institutt-, helse-, og universitets-/høgskolesektoren, CRIStins samarbeidspartnere og andre sentrale aktører rundt NVI-rapportering.

Publisert 10. aug. 2015 11:16 - Sist endret 9. nov. 2015 22:19