Oppstartseminar for NVI-rapportering av 2014-publikasjoner

Her vil du blant annet få en presentasjon av årets rapporteringsinstruks, status for samarbeidet om et nordisk kanalregister og skisser/prototype av CRIStin 2.0.

Program

 • 09:30-10:00 Registrering. Kaffe/te

 • 10:00-10:15 Velkommen og mål for dagen
  Katrine Weisteen Bjerde, CRIStin

 • 10:15-10:45 Kickoff for årets NVI-rapportering - Rapporteringsinstruks for 2014-publikasjoner
  Marit Henningsen, CRIStin
  (Presentasjon, PPT, 357kB)

 • 10:45-11:00 Endringer i kanalregisteret
  Kristina Espeseth, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
  (Presentasjon, PPT, 3,6MB)

 • 11:00-11:30 Om Kunnskapsdepartementets bruk av CRIStin-data
  Steinar Johannessen, Kunnskapsdepartementet
  (Presentasjon, PPT, 1MB)

 • 11:30-12:30 Lunsj

 • 12:30-13:00 Evaluering av publiseringsindikatoren - Oppfølging fra det nasjonale publiseringsutvalget
  Vidar Røeggen, Det nasjonale publiseringsutvalget
  (Presentasjon, PPT, 413kB)

 • 13:00-13:30 Publiseringsindikatoren i en internasjonal kontekst - Resultatbasert finansiering av forskningsinstitusjoner
  Gunnar Sivertsen, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
  (Presentasjon, PPT, 10MB)

 • 13:30-13:45 Kaffe & kake

 • 13:45-14:15 Bruk av data fra CRIStin ved Universitetet i Oslo – støtte for styring og beslutninger
  Herman Strøm, Universitetet i Oslo
  (Presentasjon: http://prezi.com/vhf8xqld6luw/bruk-av-data-fra-cristin-ved-uio/?utm_campaign=share&utm_medium=copy)

 • 14:15-15:00 CRIStin 2.0 – Hvor står vi og hva skjer videre?
  Katrine Weisteen Bjerde, CRIStin
  (Presentasjon, PPT, 8MB)

Ekstrasesjon

 • 15:00-16:00 Det blir mulighet til å se nærmere på prototypen til CRIStin 2.0 for de som ønsker det (Egen påmelding)

 

Målgruppe

 

CRIStin-institusjonenes superbrukere, både nye og gamle, ved NVI-rapporterende institusjoner i institutt-, helse-, og universitets-/høgskolesektoren, CRIStins samarbeidspartnere og andre sentrale aktører rundt NVI-rapportering.

Publisert 26. juni 2014 14:04 - Sist endret 21. sep. 2015 13:28