Oppstartsseminar for NVI-rapportering 2012

Målgruppe:

Temaseminar for CRIStins kontaktpersoner for NVI-rapportering i alle rapporterende institusjoner i UH-sektor, helsesektor og instituttsektor.

 

Program:

 

10.00-10.10        Velkommen og mål for dagen

                v/Katrine Weisteen Bjerde, daglig leder i CRIStin

 

10.10-10.35        Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen 

                            v/Agnethe Sidselrud, nestleder i CRIStin

                            (ppt)

 

10.35-11.00        Informasjon om arbeidet i UHRs publiseringsutvalg

                            v/Nils Erik Gilhus, leder for Publiseringsutvalget

                            (ppt)

 

11.00-11.25        Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med forskning og innovasjon

                            v/Marianne van der Wel, rådgiver Helse- og omsorgsdepartementet

                            (ppt)

 

11.25-11.55        Publiseringsmodellen – på tide med en overhaling?

                            v/Knut Fægri, dekan Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,

                            Universitet i Oslo

                            (ppt)

 

12.00-13.00        Lunsj    

 

13.00-14.00       Bruk av bibliometri til analyser og evaluering av forskning

                           v/Dag Aksnes, forsker, Universitetet i Bergen og NIFU

                          (ppt)

 

14.00-14.25        Seksjon for utvikling av nasjonale systemer – en presentasjon

                            v/Grete Christina Lingjærde, seksjonsleder SUN

                           (ppt)

 

14.25-15.00        Oppsummering

                            v/Agnethe Sidselrud, nestleder i CRIStin

 

 

 

 

 

Arrangør:

CRIStin – Current Research Information System in Norway

Kontaktperson: Agnethe Sidselrud, agnethe.sidselrud@cristin.no, tlf. 22 85 04 83

Publisert 7. sep. 2012 13:37 - Sist endret 19. okt. 2017 12:45