Våre tjenester

Cristin-systemet skal samle og gjøre informasjon om norsk forskning tilgjengelig og forenkle forskningsadministrative prosesser ved å legge tilrette for gjenbruk av informasjon. Hvordan vi gjør dette er beskrevet i presentasjonen av hver enkelt tjeneste.

Resultater

Samling av publikasjoner, presentasjoner og kunstfaglig utviklingsarbeid. Inneholder innrapporterte vitenskapelige publikasjoner fra og med 2011 (NVI-rapportering)

Prosjekter

Oversikt over registrerte prosjekter og godkjente helseforskningsprosjekter fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Personprofil

Oversikt over forskningsaktivitet til forskere ansatt ved våre medlemsinstitusjoner

API

Automatisert, maskinell tjeneste for å hente informasjon fra andre systemer og gjør den tilgjengelig for gjenbruk

Hvorfor bruke Cristin?

Cristins tjenester skal gjøre forskning synlig og forenkle administrative oppgaver