Superbrukersider

NVI-rapporteringen

Rapporteringsinstruksen, tvistesaker, ryddelister og veiledninger

Veiledninger

Steg-for-steg beskrivelse av arbeidsoppgaver i systemet

Superbrukerkalender

30. nov: melde nye kanaler til kanalregisteret

Endring av informasjon

I Cristins autoritetsregistre og innrapporterte NVI-publikasjoner

Spørsmål og svar

Sjekk her før du kontakter Cristin-brukerstøtte

Kontaktinfo superbrukere

Institusjonelle superbrukere ved Cristin-institusjoner


Våre presentasjoner

Superbrukerkurs, rapporteringsworkshop og oppstartsseminarer

Statistikk og rapporter

NVI-rapporteringer og institusjonelle rapporter (DUCT)

Sted- og persondata

For institusjonelle superbrukere

Test nye Cristin

Meld deg til vår testgruppe for å være med å teste nye versjoner av systemet

Hvorfor bruke Cristin?

Cristin gjør forskning synlig og effektiviserer administrative oppgaver

Om Cristin

Våre oppgaver, strategiske mål og om videreutviklingen av systemet