NVI 2011-2016

NVI

Grafisk fremstilling av NVI-resultatene fra og med 2011.

Resultater tidligere år

NVI-resultater tilbake til 2011 i PDF- og Excel-format.

Alder- og kjønnsfordeling

Grafisk fremstilling av alder- og kjønnsfordeling i publiseringsmønster for vitenskapelige publikasjoner fra og med 2011.