Spørsmål og svar

Registrere/redigere

Kategorier i Cristin, rapportering til Forskningsrådet, adressering i publikasjonenen m.m.

Pålogging

Glemt passord, feilmelding ved pålogging m.m.

Administrasjon

Endringer i personopplysninger

Generelt

Bruk av personnummer i Cristin, min kontaktperson m.m.