Publikasjonskanal

Kanalregisteret er en strukturert liste over publiseringskanaler: tidsskrift, forlag og bokserier. Registeret drives i samarbeid mellom Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) og NSD på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. NSD har ansvar for drift. NPU har ansvar for godkjenningen av publiseringskanalene.

Ansvarlig: NSD - Norske senter for forskningsdata

Melde inn ny kanal

Forslag til nye publiseringakanaler på nivå 1 må meldes til NSD - kanalregisteret innen 30. november.

Ekstern lenke Melde inn ny kanal til NSD

Melde inn til nivå 1

Vi anbefaler alle å melde inn nye kanaler til nivå 1 gjennom hele året. Kanaler som godkjennes for nivå 1 gir uttelling for det gjeldende rapporteringsåret hvis de blir nominert innen fristen.

Kanaler på nivå 2

Nominering av kanaler til nivå 2 gjøres av fagutvalg som utpekes av Publiseringsutvalget i UHR. Endring på nivået for kanaler som er på nivå 2 har en forsinkelse på to år før de trer i kraft. Dette er for å unngå at forskere som har blitt antatt for publisering, men ennå ikke har publisert, skal miste poeng om kanalen nedgraderes.

Ekstern lenke Mer informasjon om nominering til nivå 2 (NPI)

Melde om feil i kanalregisteret

På presentasjonssiden til hvert tidsskrift er der et kommentarfelt der du kan melde i fra om feil. Dette kan være feil ISSN eller feil i navn.

Meld også ifra om tidsskriftet ikke bør være tellende i rapporteringen, fordi det er et røvertidsskrift eller ikke følger god vitenskapelig skikk.

Ekstern lenke Meld ifra om feil på et tidsskrift (NSD)