Person

Cristin inneholder et register med unikt identifiserte, norske forskere. Informasjonen om personer forvaltes av institusjonene de er ansatte ved.

Ansvarlig: Medlemsinstitusjonene

Melde inn/registrere nye personer

Institusjoner med manuell registrering av personer: se veiledning for å registrere personer

Institusjoner med automatisk personimport: overføres via personalsystemet

Melde om feil på person

Institusjoner med manuell registrering av personer: Nettskjema for endring av personinformasjon

Se veiledninger

Institusjoner med automatisk personimport: kontakt personalavdelingen ved din institusjon