NVI-publikasjoner

En liste over vitenskapelige publikasjoner som har blitt rapportert inn av Cristins medlemsinstitusjoner til departementene. Disse publikasjonene har gjennomgått omfattende kvalitetssikring av registrert informasjon.

Ansvarlig: Medlemsinstitusjonene og Cristin-sekretariatet

Melde om feil i innrapporterte publikasjoner

Enhetsuperbruker: kontakt institusjonell superbruker

Institusjonell superbruker: kontakt support@cristin.no