Institusjon

Cristin inneholder et register over ca. 25000 norske og utenlandske institusjoner. Registeret er felles for alle CERES' tjenester. For Cristins medlemsinstitusjoner lagres også informasjon om underenhetene ("stedstruktur").

Ansvarlig for medlemsinstitusjonene: institusjonell superbruker

Ansvarlig for andre norske og utenlandske institusjoner: support@cristin.no

Melde inn ny institusjon

Register over andre norske og utenlandske institusjoner: Nettskjema for ny institusjon

Medlemsinstitusjon: les om hvordan din institusjon kan bli medlem i Cristin

Melde om feil i institusjonsregisteret

Feil informasjon om medlemsinstitusjon:

Kontakt institusjonell superbruker

Institusjonell superbruker: kontakt support@cristin.no

 

Feil informasjon om annen norsk eller utenlandsk institusjon: 

Kontakt support@cristin.no