Ressurser

Denne siden samler alle ressurser som hjelper med å utføre arbeidsoppgaver i Cristin.

NVI-rapportering

Rapporteringsinstruksen, tvistesaker, ryddelister og veiledninger

Veiledninger

Steg-for-steg beskrivelse av arbeidsoppgaver i systemet

Innføring i Cristin

Beskrivelse av aktører og begreper

Spørsmål og svar

Sjekk her før du kontakter superbruker eller Cristin-brukerstøtte

Endring av informasjon

I Cristins autoritetsregistre og innrapporterte NVI-publikasjoner

Medlemsinstitusjoner

Oversikt over medlemsinstitusjoner og kontaktinformasjon til superbrukere

Sted- og persondata

Hjelp til omorganisering av institusjoner i Cristin-systemet

Våre presentasjoner

Superbrukerkurs, rapporteringsworkshop og oppstartsseminarer

Dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon av våre tjenester