Søk i Norske arkiv (NORA)

NORA står for "Norwegian Open Research Archives", og er en søketjeneste som høster alle norske institusjonelle arkiv. NORAs hovedoppgave er å bidrar til spredningen av norsk vitenskapelig materiale. Du kan lese mer om NORA og Open Access på openaccess.no

 

Gå til Nora