Handbok for bruk og utveksling av metadata i norske forskingsarkiv

Håndbok for bruk av metadata i norske vitenarkiv ble utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe i 2011. Lenke til den opprinnelige håndboka og rapport fra daværende arbeidsgruppe finnes her (lenke).

I 2014 ble en ny arbeidsgruppe nedsatt for å oppdatere håndboka, og etter en høringsrunde med påfølgende revisjoner foreligger nå den nye versjonen av håndboka.

 

Ny versjon av handbok for bruk og utveksling av metadata i norske forskingsarkiv

 Arbeidsgruppa som har utarbeidd den reviderte handboka for bruk av metadata i norske forskningsarkiv har vore:

  • Elin Stangeland, Universitetet i Oslo (leder for arbeidsgruppen)
  • Hege Johannesen, BIBSYS
  • Tarje Sælen Lavik, Universitetet i Bergen
  • Emma Margret Skåden, UiT - Norges arktiske universitet
  • Tore Vatnan (CRIStin/FSAT)

CRIStin vil komme tilbake til implementering av handboka så snart som mulig. Dette er et praktisk arbeid som vil bli gjennomført i løpet av 2015.

(Den gamle handboka frå 2011 kan lastes ned her saman med "Tilrådingar frå arbeidsgruppa" her)

Publisert 27. juni 2011 10:28 - Sist endret 11. feb. 2015 13:52