print logo

Vi er CRIStin

CRIStin er delt opp i to team. Sekretariatet jobber primært med utvikling og drift av CRIStin-systemet. OA og Konsortieteamet administrerer konsortium med en rekke ulike leverandører av elektroniske ressurser til fag- og forskningsbibliotek i Norge, og er koordinator og pådriver for arbeid med åpen tilgang til forskningsresultater i Norge.

I denne spalten kommer vi til å beskrive noen av arbeidsoppgavene vi har.

Publisert 13. mai 2016 11:28

CRIStin importerer publikasjonsdata for norske publikasjoner fra Scopus (Elsevier), fra Norart (Nasjonalbiblioteket) og fra Bibsys. Etter at dataene er kommet fra kildene, behandler ansatte i CRIStin metadataene slik at de kommer korrekt inn i CRIStin-systemet.

Publisert 23. feb. 2016 08:38

Konsortieteamet i CRIStin administrerer konsortium med ei rekkje ulike leverandørar av elektroniske ressursar til fag- og forskingsbibliotek i Noreg.