print logo

Aktuelt

Aktuelle saker

 • Nye nettsider for Cristin 16. juni 2017 10:22

  Vi jobber nå med å lage nye nettsider for Cristin-systemet. Hensikten er at det skal bli langt enklere for våre brukere å finne tak i informasjon de trenger. Vi forventer å kunne lansere de nye nettsidene i løpet av august/september.

 • – Fake Science kommer for fullt 4. mai 2017 08:29

  Lars Wenaas i CERES har sammen med Petter Bae Brandzæg (SINTEF) og Torkel Brekke (PRIO og Civita) skrevet en kronikk i VG hvor de tar opp den økende mistilliten til forskning.

 • – Norske lærebøker og tellekanter 28. apr. 2017 13:34

  Terje Lohndal og Vidar Røeggen har skrevet en kronikk i Khrono der de problematiserer og løfter fram noen spørsmål knyttet til argumentasjonen om at lærebøker bør bli en del av tellekantsystemet.

 • Sentrale norske tidsskrifter innen humaniora og samfunnsfag blir åpent tilgjengelig 25. apr. 2017 08:19

  Fra 2017 vil et utvalg av sentrale norske tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsfag kunne leses gratis av alle som ønsker det. Det er Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Forskningsrådet og forskningsinstitusjonene som vil bidra til å dekke utgiftene.

 • Resultater fra rapporteringen av vitenskapelig publisering i 2016 4. apr. 2017 15:34

  Trenden med økning i publiseringen fortsetter. I 2016 ble det publisert 23 592 publikasjoner (2015: 22.302) av 22 902 forfattere tilknyttet Cristin-institusjoner (2015: 21.815) i 6598 kanaler (2015: 6229). Det er flere som publiserer og det publiseres i flere kanaler enn i fjor.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Nyhetsbrev