print logo

Aktuelt

Aktuelle saker

 • Resultater fra rapporteringen av vitenskapelig publisering i 2016 4. apr. 2017 15:34

  Trenden med økning i publiseringen fortsetter. I 2016 ble det publisert 23 592 publikasjoner (2015: 22.302) av 22 902 forfattere tilknyttet Cristin-institusjoner (2015: 21.815) i 6598 kanaler (2015: 6229). Det er flere som publiserer og det publiseres i flere kanaler enn i fjor.

 • openaire_oslo_workshop_banner_1440-468_blur OpenAire International Workshop: Impact and Measurement of Open Access 28. mars 2017 10:42

  On February 14th 2017 CERES organised an international OpenAIRE workshop hosted at HiOA (Oslo and Akershus University College of Applied Science), about measuring Open Access and its impact. The purpose of the workshop was to identify challenges that need to be addressed, and provide a meeting place for key stakeholders.

 • Ønsker ikke endring i publiseringindikatoren 3. mars 2017 11:21

  På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU levert en anbefaling om utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator. Saken har nå vært ute på høring.

 • forskning.no skriver om Cristins kobling til REK 6. feb. 2017 11:31

  Før helgen publiserte forskning.no en artikkel om hvordan koblingen mellom Cristin og REK vil gjøre det enklere å holde oversikt over resultater av helseforskningsprosjekter. Artikkelen er en oppfølger til en artikkelserie hos forskning.no i 2015, om potensielt alvorlige konsekvenser av manglende publisering av forskningsresultater.

 • openaire_web Workshop: Effekten av åpen tilgang og måling av denne 31. jan. 2017 14:21

  En internasjonal standardisering av statistikk og indikatorer med hensikt å måle effekten av åpen tilgang er foreløpig i startfasen. Med denne workshopen ønsker OpenAIRE å se på eksisterende initiativ samt bidra til en debatt om måling av effekten åpen tilgang har.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Nyhetsbrev