print logo

Aktuelt

Aktuelle saker

 • Ønsker ikke endring i publiseringindikatoren 3. mars 2017 11:21

  På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU levert en anbefaling om utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator. Saken har nå vært ute på høring.

 • forskning.no skriver om Cristins kobling til REK 6. feb. 2017 11:31

  Før helgen publiserte forskning.no en artikkel om hvordan koblingen mellom Cristin og REK vil gjøre det enklere å holde oversikt over resultater av helseforskningsprosjekter. Artikkelen er en oppfølger til en artikkelserie hos forskning.no i 2015, om potensielt alvorlige konsekvenser av manglende publisering av forskningsresultater.

 • openaire_web Workshop: Effekten av åpen tilgang og måling av denne 31. jan. 2017 14:21

  En internasjonal standardisering av statistikk og indikatorer med hensikt å måle effekten av åpen tilgang er foreløpig i startfasen. Med denne workshopen ønsker OpenAIRE å se på eksisterende initiativ samt bidra til en debatt om måling av effekten åpen tilgang har.

 • Tilgang til elektroniske tidsskrift og oppslagsverk innan helsesektoren 20. jan. 2017 14:49

  Meir innhald til kommunehelsetenesta og betre samordning mellom CERES og Helsebiblioteket ved forhandling av avtalar er nokre av forslaga i ein rapport skriven på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

 • CRIStin + FSAT = CERES 17. jan. 2017 14:01

  CRIStin fusjonerte 1. januar 2017 med FSAT (Felles studieadministrativt tjenestesenter). Den nye organisasjonen har fått navnet CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Nyhetsbrev