Dette kommer

Cristin på ny teknisk plattform Cristin er laget på det gamle applikasjonsrammeverket WebObjects (WO), som ikke supporteres lenger. Cristin 2 skal utvikles på en ny teknisk plattform, JBoss, som kan supporteres i framtiden. 
Ny søketjeneste Ny søketjeneste vil være selve kjernen i Cristin 2. Gjennom søketjenesten synliggjøres dataene i Cristin-databasen for resultater, prosjekter, personprofiler, senterprofiler og forskergrupper på en oversiktlig og strukturert måte.
Resultatmodul Det må utvikles et godt grensesnitt for å registrere og redigere forskningsresultater for å nå målene om å forenkle hverdagen for forskere og for å synliggjøre offentlig finansiert norsk forskning nasjonalt og internasjonalt. Tjenesten for resultater inneholder både dokumenterbare resultater fra forskningsaktiviteter og vitenskapelig utviklingsarbeid, og andre vitenskapelige publiseringer.
Prosjektkatalog Prosjektkatalogen skal inneholde informasjon om prosjekter som en eller flere Cristin-institusjoner er deltakere på.
Personprofil I Cristin 2 skal en bruker kunne se profiler for en forsker, inkludert prosjekter og forskningsresultater med CV og kontaktinformasjon. Videre må den enkelte forsker kunne redigere sin egen profil og åpningsside.
Forskningsgrupper og forskningssentre. Modulen gir oversikt over forskningsgrupper og forskningssentre, slik at forskere kan knyttes til disse. Cristin 2 skal tilby et egnet grensesnitt for å opprette og redigere forskergrupper og knytte en forsker til en forskergruppe.
Sentralimport Cristin sekretariatet skal importere data om publikasjoner fra store internasjonale forskningsdokumentasjonsdatabaser. Importen skal videre fordele informasjonen om forskningsresultatene til aktuelle institusjoner.
Kontroll og godkjenning For å oppfylle krav til Norsk vitenskapsindeks (NVI) er det en forutsetning at institusjonene kvalitetssikrer og kontrollerer publikasjoner for egen institusjon. Cristin 2 skal tilby et godt egnet grensesnitt for arbeidet med kontroll og godkjenning i alle ledd.
API

Cristin-systemet skal dekke avtalte behov for tilgjengeliggjøring av data for de fem sentrale målgruppene; forskningsinstitusjoner, forskere, myndigheter, finansiører og forskningsformidlere. Videre skal Cristin bidra til å forbedre beslutningsgrunnlaget for forskningsstrategier på alle nivåer.

Publisert 18. okt. 2017 14:36 - Sist endret 18. okt. 2017 14:36