Fremdrift i videreutviklingen

Fremdriftsplan

Nytt søk 2017 - 4. kvartal

Nye visningsider for Resultat, Person og Prosjekt

2017 - 4. kvartal
Min konto/brukerinfo og mine oppgaver 2017 - 4. kvartal
Redigering og registrering av resultat 2018

Levert til nå

Ny versjon av prosjektkatalog, tilpasset REK-kobling 2017 - 2. kvartal
Kobling mellom REK-søknadsskjema og Cristin 2017 - 1. kvartal
Prosjektinformasjon til datasett  registrert hos NSD 2016 - 4. kvartal
Ny tjeneste for datautlevering (API) 2016 - 2. kvartal
Forbedringer i helseversjonen 2016 - 1. kvartal
Helseversjonen av prosjektkatalogen 2015 - 3. kvartal
Ny prosjektkatalog 2014 - 2. kvartal
Publikasjonsdata til prosjektrapportering hos Forskningsrådet 2013 - 1. kvartal