Rapportering via Cristin

Informasjon i Cristin inngår i rapportering av vitenskapelige publikasjoner til departementene (NVI-rapporteringen) og i prosjektrapporteringen til Norges forskningsråd. Cristin har også blitt brukt i Forskningsrådets evaluering av forskningsaktivitet innenfor ulike fagfelt.

Om NVI-rapportering av vitenskapelige publikasjoner

Institusjoner som er delvis finansiert gjennom resultatbasert omfordeling må rapportere inn sine bidra på vitenskapelige publikasjoner til departementene hvert år. Cristin tar imot rapporteringsfilene fra alle institusjoner, bearbeider data og leverer videre til NSD (UH), Forskningsrådet (institutt) og NIFU (helseforetakene).

Forskningsrådets prosjektrapportering

Prosjekter som finansieres av Norges forskningsråd må sende inn rapport om resultatene av prosjektet. Rapporteringssystemet til Forskningsrådet henter informasjon om resultater i Cristin som er påført Forskningsrådets sekssifrede prosjektnummer.