Kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer

971 035 854

Besøksadresse

CERES, seksjon for forskningstjenester

Fridtjof Nansensvei 19

0369 Oslo

Postadresse

CERES, seksjon for forskningstjenester

Boks 1086 Blindern

0316 Oslo

Brukerstøtte

Forskere:
Ta kontakt med din lokale superbruker

For superbrukere:
Telefon:
22 85 04 44

E-post:
support@cristin.no

Hvordan komme seg til oss?

Fakturaadresse

E-post (PDF): fakturamottak@admin.uio.no

Fakturaadresse for elektronisk faktura:

EHF: 9908:971035854

E2B: NO971035854MVA

Fakturareferanse: 339101