Fusjonar

Her er eit oversyn over dei fusjonane vi har registrert.

Fusjonar som gjeld konsortia meldes til konsortieteamet@cristin.no så tidleg som mogleg i prosessen, slik at vi kan gjere ein samla førespurnad til kvar einskild leverandør.

Dei aktuelle fusjonane vi har registrert for 2016, 2017 og 2018 er:

 • Høyskolen Kristiania og Westerdals: Bekrefta frå 1.8.2018
 • HiB, HiSF, HSH: Bekrefta frå 1.1.2017
 • UiB, KHiB: Bekrefta frå 1.1.2017
 • VID, Diakonova: Bekrefta frå 1.1.2017
 • NTNU, HiAls, HiG, HiST: NTNU. Bekrefta frå 1.1.2016.
 • UiT, HiH, HiN: UiT. Bekrefta frå 1.1.2016.
 • UiN, HiNe, HiNT: Nord Universitet. UiN og HiNe frå 2016. HiNT er ein del av Nord Universitet frå 1.1.2016, men fusjonen vart seint bekrefta, og HINT vil delta i konsortia som ein del av fusjonen frå 2017.
 • HBV, HiT: Høgskolen i Sørøst-Norge. Bekrefta frå 1.1.2016.
 • HiOA, SIFO, NIBR: HIOA. Bekrefta frå 1.1.2016.
 • DHS, Haraldsplass høgskole, Betanien høgskole, Misjonshøgskolen: VID. Bekrefta frå 1.1.2016.
 • FHI, SIRUS, VKM: FHI. Bekrefta frå 1.1.2016.

For dei fusjonane som er gjennomførte, er det oppretta eigne innlogga nettsider kor det visast eit samla oversyn for fusjonane. Sjå etter Δ-symbolet i venstremenyen.

Publisert 27. apr. 2015 15:37 - Sist endret 16. nov. 2017 16:01