Ressursene

Denne delen introduserer de ulike typer ressurser som konsortieavtalene omfatter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bilde: colourbox.com)

 

 

Introduksjon

CRIStin forhandler frem og administrerer lisensavtaler for fag- og forskningsbibliotek i hele Norge. Det dreier seg i hovedsak om å gjøre ressurser tilgjengelig for norske forskere. Avtalene våre gjelder kun elektroniske ressurser. Om en institusjon i tillegg har print-abonnementer, administreres disse utenfor våre avtaler.

Per i dag har CRIStin 39 konsortieavtaler og stort sett dreier disse seg om elektroniske tidsskrifter. Men i tillegg til tidsskrifter omfattes også flere typer elektroniske ressurser:

  • elektroniske databaser som kan inneholde både artikler, rapporter og bøker av ulike slag: World Bank, Economist Intelligence Unit og Cambridge Scientific Abstracts
  • ordboktjenester: Ordnett og iFinger
  • elektroniske oppslagsverk: Britannica
  • mediearkivet Atekst
  • referanse- og siteringsdatabaser, som kan lenke videre til fulltekstsartikler: Web of Science og Scopus

Se også presentasjon av alle CRIStins avtaler

 

 

Publisert 16. juni 2015 12:49 - Sist endret 30. nov. 2015 15:46