En kort introduksjon av CRIStins avtaler

Under finner du en oversikt over alle CRIStins avtaler med en kort introduksjon til ressursen det dreier seg om.

ACM Digital Library

ACM Digital Library er en omfattende fulltekstsamling av artikler og konferansepapirer fra The Association for Computing Machinery. ACM's Digital Library er verdens største samling av informasjon innen informatikk, IT og telekommunikasjon

Les mer om ACM

 


American Chemical Society

Avtalen med ACS Publications gir tilgang til alle de elektroniske tidsskriftene som utgis av dette forlaget.

Les mer om ACS

 


American Society for Microbiology (ASM)

Avtalen gir tilgang til alle tidsskriftene som er utgitt av American Society for Microbiology. Her tilbys følgende pakker:

 • All-Inclusive Package
 • Basic Package
 • Clinical Package

Les mer om ASM

 


ARKDOK & KONKDOK

ARKDOK er et gjenfinningssystem for materiale om norsk arkitektur og norske arkitekter fra 1880 til i dag. Basen har per i dag ca. 28.500 poster. Basen gir bibliografiske opplysninger om vanlig artikkelstoff og fungerer samtidig som et registreringsskjema for de enkelte bygg/prosjekter. KONKDOK dekker detaljert informasjon om konkurransene presentert i "Norske Arkitektkonkurranser" fra 1953 til i dag. Begge databasene oppdateres fortløpende.

Les mer om ARKDOK

 


Atekst

Atekst inneholder redaksjonelle arkiver fra en rekke norske aviser og tidsskrifter. Atekst gir også tilgang til et stort antall sentrale nordiske aviser, samt et bredt spekter av søk i internettaviser og magasiner. Atekst oppdateres daglig.

Les mer om Atekst

 


Britannica

Avtalen med Encyclopædia Britannica gir tilgang til den elektroniske utgaven av det verdenskjente oppslagsverket, den akademiske versjonen.

For folkebibliotek tilbys bibliotekutgaven i egen separat avtale.

Les mer om Britannica

 


Cambridge University Press (CUP)

Avtalen gir tilgang til de omlag 250 tidsskriftene innen forskjellige fagområder fra Cambridge University Press.

Les mer om CUP

 


Columbia International Affairs Online (CIAO)

Columbia International Affairs Online (CIAO) er en fulltekstressurs innen internasjonale anliggender. Inneholder forskningsrapporter, tidsskriftartikler, bøker, policy briefs, case-studies samt fakta om verdens land.

Les mer om CIAO

 


Cambridge Scientific Abstracts (CSA)

Avtalen gir rabatterte priser på abonnement på bibliografiske og full text databaser fra CSA og ProQuest. CSA kan tilby databaser fra de fleste fagområder.

Les mer om CSA

 


DeGruyter

DeGruyter utgir 750 titler innenfor de fleste fagområder. Avtalen gjelder følgende pakker med elektroniske tidsskrifter:

 • Pick & Choose packages (15+, 30+, 60+ titles) med rabatter mellom 10% til 40%, avhengig av størelsen på institusjonen.
 • 9 emnepakker med mellom 35% og 60% rabatt
 • De Gruyter COMPLETE eJournal Package med rabatt fra 40% til 70% avhengig på størrelsen på institusjonen

Les mer om DeGruyter

 


The Economist tidsskrift

The Economist online tilbyr innsikt i internasjonale nyheter, politikk, forretningsvirksomhet, finans, vitenskap og teknologi.

Les mer om The Economist

 


Economist Intelligence Unit (EIU)

Gir oversikt over aktuelle økonomiske og politiske forhold og markedstilstand i alle verdensdeler, med landsspesifikke analyser som blant annet inneholder oppsummeringer av de seneste forretningsaffærene samt aktuelle og historiske data angående handel og økonomi.

Les mer om EIU

 


Emerald

Emerald tilbyr elektroniske tidsskrifter, bøker og case studies innen ledelse, regnskap, økonomi, markedsføring, turisme, helse og sosial, utdanning, informasjons- og biblioteksvitenskap, logistikk, eiendomsmegling, HR og engineering.

Les mer om Emerald

 


idunn.no

Idunn.no gir tilgang til 47 tidsskrifter utgitt av Universitetsforlaget. Denne avtalen gjelder kun bibliotek i UH-sektoren.

Les mer om idunn.no

 


iFinger

Avtalen gir tilgang til et bredt utvalg av elektroniske ordbøker fra flere av verdens største og mest anerkjente forlag. Basispakken er obligatorisk, de øvrige pakkene er valgfrie.

Les mer om iFinger

 


Institute of Physics (IoP)

Avtalen omfatter tilgang til tidsskriftpakken IOPScience extra og arkiv tilbake til eldste volum.

Les mer om IoP

 


JSTOR

Avtalen med JSTOR gir mulighet for tilgang til både tverrfaglige og fagspesifikke pakker. Tidsskriftene ligger i fulltekst fra første volum, første hefte (noen går helt tilbake til 1800-tallet), frem til i dag. Men alle tidsskriftene har en såkalt "moving wall" (noen leverandører kaller det "embargo"), dette betyr at volum/hefter fra de siste 2-5 årene av tidsskriftene ikke finnes tilgjengelig gjennom denne ressursen.

Les mer om JSTOR

 


Nature

Nature Publishing Group (NPG) publiserer titler innen naturvitenskap. Institusjonen abonnerer på valgfrie produkter fra Nature. Konsortieavtalen gir en volumrabatt på listepriser. Dette er en felles nordisk konsortieavtale.

Les mer om Nature

 


OCLC FirstSearch

Konsortieavtalen gir tilgang til følgende referansedatabaser: WorldCat (the OCLC Online Union Catalog), OCLC ArticleFirst, OCLC PapersFirst, OCLC ProdeedingsFirst, Clase and Periódica, CAMIO, World Almanac og Medline.

Les mer om OCLC

 


Ordnett

Avtalen gir tilgang til elektroniske ordbøker fra Kunnskapsforlaget. Ordnett Basis er obligatorisk, de øvrige pakkene og enkeltstående ordbøkene er valgfrie.

Les mer om Ordnett

 


Oxford University Press (OUP)

CRIStin administrerer tre konsortieavtaler med OUP:

 • Grove Art Online & Grove Music Online
  Grove Art Online gir tilgang til e-versjonen av The Dictionary of Art.
  Grove Music Online gir tilgang til The New Grove Dictionary of Music & Musicians, The New Grove Dictionary of Opera og The New Grove Dictionary of Jazz.Begge basene oppdateres årlig
 • Oxford English Dictionary (OED)
  Denne ordboken omfatter mer enn en halv million innførsler, og dekker både nye og historiske termer. Den følger den skiftende bruken av det enkelte ord gjennom 2,5 millioner sitater hentet fra et bredt utvalg av engelskspråklige kilder. Videre tar den med ord fra hele den engelskspråklige verden, og informerer om ulike stavemåter og etymologisk betydning

 • Oxford Reference Online Premium (ORO)
  Gir muligheten til å søke på tvers av omlag 200 referanseverk

 • Oxford Journals
  Omfatter tidsskriftene fra OUP

Les mer om OUP

 


Portico

Portico er et digitalt arkiv som tilbyr langtidsløsninger for bevaring av vitenskapelige e-ressurser, herunder e-tidskrifter og e-bøker. Portico samarbeider med både forlag og bibliotek.

Les mer om Portico

 


SAGE Premier

SAGE Premier gir tilgang til alle ca 600 SAGE-tidsskrifter. De dekker samfunnsvitenskap, humaniora, medisin, ingeniørfag samt miljø- og biovitenskap og har generelt tilgang fra 1999.

Les mer om SAGE

 


Scopus

Abstract- og siteringsdatabase med direkte lenking til fulltekstartikler og andre bibliotekressurser. Omtrent 18 000 peer-reviewed tidsskrifter fra mer enn 5000 utgivere. 1800 Open Access tidsskrifter, 250 konferanse proceedings, ca 425 Trade publications og ca 325 bokserier. Totalt ca 46 millioner referanser. Emneområder: Naturvitenskap, medisin/helse, teknikk/fysikk og sosiologi.

Les mer om Scopus

 


ScienceDirect

Avtalen gir tilgang til de elektroniske tidsskriftene på Eleseviers plattform ScienceDirect. Lisensen gir tilgang tilbake til 1995 til ca 2000 titler i den såkalte "Freedom Collection". I denne inngår - med noen unntak - alle titler som gis ut av Elsevier, inkl. Academic Press, Harcourt Health Sciences, ESME og Urban & Fisher imprints.

Les mer om ScienceDirect

 


SpringerLink

SpringerLink gir tilgang til omlag 2000 vitenskapelige tidsskrift innen mange fagområder, primært naturvitenskap. Under løpende avtaleperiode vil alle nye Springer-titler inngå i avtalen som en testtilgang. Pristilbud vil bli gitt ved neste reforhandling.

Les mer om Springer

 


Taylor & Francis

Avtalen gjelder følgende pakker med elektroniske tidsskrifter: S&T collection (Science & Technical) 425 titler og SSH collection (Social Science & Humanities) 1165 titler. Universitet kan velge abonnement på én av pakkene, andre institusjoner kan kun velge full pakke (1590 titler).

Les mer om T&F

 


Web of Science /ISI (Web of Knowledge)

Avtalen med Thomson Reuters gir tilgang til Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index og Arts & Humanities Citation Index gjennom grensesnittet Web of Knowledge. Nye deltakere får kun tilgang til siste årgang og må betale ekstra for tilgang bakover i tid. Avtalen omfatter dessuten følgende databaser på samme plattform som kan kjøpes i tillegg: Journal Citation Reports (JCR), Conference Proceedings Citation Index, Current Contents Connect (CCC) og Derwent Innovation Index.

Les mer om WoS

 


Wiley

Wiley publiserer tidsskrifter og bøker innenfor de fleste fagområder. Avtalen gjelder følgende pakker med e-tidsskrifter: STM collection (Science, Technical, Medical), som inneholder ~789 titler og SSH collection (Humanities & Social Science) som gir tilgang til ~581 titler. Deltakende institusjoner kan velge én av pakkene eller full pakke (~1370 titler). Avtalen gir generelt tilgang til volumer fra 1997.

Les mer om Wiley

 


World Bank

Deltakere kan abonnere på en eller flere av følgende baser: WDI online, GDF online og World Bank e-library. World Development Indicators (WDI) Online inneholder mer enn 800 utviklingsindikatorer fra 1960 fra over 200 land. Informasjonen omfatter sosiale, økonomiske, finansielle, miljø- og naturessursindikatorer. GDF Online inneholder indikatorer for gjeld- og finansflyt fra landene som rapporterer til "the World Bank Debtor Reporting System". The World Bank e-Library er portalen til alt som verdensbanken publiserer, det vil si omlag 4.500 bøker og rapporter i fulltekst.

Les mer om World Bank

 


 

Gå tilbake til startsiden

 

Publisert 13. aug. 2014 10:31 - Sist endret 14. juli 2015 09:42