Kartlegging

Her finner du skjema med veiledning og innlevering.

Vi ønsker informasjon fra alle. Dette er ingen forpliktelse, men en kartlegging av omfanget i norske fagbibliotek. Svarfrist 18. mars 2016. Endelig tilbud vil bli sendt ut i juni.

Leverandørkartlegging

Undersøkelsen består av noen få spørsmål og et regneark som skal fylles ut.

Last ned leverandørundersøkelsen/regnearket

Til spørsmål og innlevering av utfylt skjema

Skjemaet skal gi oss informasjon om hvilke e-ressurser dere har. Dette skal danne bakgrunn for innføring av et statistikkverktøy.

Tast inn akronym/cristin-konsortieid i det gule feltet. I regnearket kommer det da frem ferdigutfylt informasjon om de avtalene dere har i bibliotekkonsortiene som CRIStin administrerer.

Regnearket inneholder alle forlag for akademiske utgivelser som vi kjenner til pr dags dato. Hvis dere har avtale med noen av disse, ber vi dere krysse av i de aktuelle kolonnene som er merket med grønt. Hvis dere har andre avtaler utenom konsortiene, med de samme leverandørene som leverer til konsortiene, ber vi dere krysse av for hva det gjelder. Abonnerer dere for eksempel på Wiley i konsortiet så vet vi at det gjelder tidsskrifter, men hvis dere har databaser fra samme leverandør vil vi gjerne vite det.

Har dere avtale med forlag som ikke står på listen kan de legges til nederst i listen. Vi vil gjerne vite om alle avtaler, uavhengig av om de er via agent eller ikke.

Oppdager dere feil i allerede innsendt skjema kan dere laste opp skjemaet og sende det inn på nytt.

Svarene vil bli oppsummert på de interne konsortiesidene (krever innlogging) under JUSP-katalogen.

 

Publisert 26. jan. 2016 16:16 - Sist endret 2. mars 2016 22:27