JUSP

En gruppe bestående av personer fra Statistikkgruppen til UHRs Bibliotekutvalg og fra CRIStin har vurdert statistikkverktøyet JUSP for bruksstatistikk på elektroniske ressurser. Det har vært gjennomført en kartlegging for å undersøke interessen for verktøyet. Tilbakemeldingene var stort sett positive, men mange kommenterte at kostnaden for verktøyet ville være avgjørende for om de kunne gå til anskaffelse eller ikke.

Vi er nå kjent med at statistikkverktøyet UStat, som leveres av ExLibris, vil bli implementert i Alma fra høsten 2016. Dette vil det være kostnadsfritt å ta i bruk for Alma-brukere. Vi ønsker derfor å se hva dette vil gi oss av funksjonalitet før vi eventuelt anbefaler å gå til anskaffelse av JUSP.

Det vil bli levert en sluttrapport for prosjektet til UHR B i løpet av høsten. 

Spørsmål?

Kontakt konsortieteamet@cristin.no

Arbeidsgruppen for statistikkverktøy har bestått av
Randi Rønningen
Bente Saxrud
Katrine Weisteen Bjerde
Ivar Ternsell Torgersen