English version of this page

Konsortieavtaler på e-ressurser

CERES lisensavtaler og åpen tilgang (hvor konsortieteamet inngår)administrerer konsortier med en rekke ulike leverandører av elektroniske ressurser til fag- og forskningsbibliotek i Norge. På enkelte avtaler deltar også folke- og fylkesbibliotek. I dag er det rundt 175 deltagere til sammen i konsortiene.

For konsortiedeltagere

CERES har egne interne sider for konsortiedeltagere.

Logg inn

Meldinger fra konsortieteamet

  • Making Norwegian SSH Research Open Access 1. okt. 2017 21:15

    In 2017 a selection of key Norwegian language journals in social sciences and humanities was flipped to Open Access. A consortium has been established to select and provide funding for journals on a three year basis.

  • CERES LÅT får nytt administrasjonssystem 16. mai 2017 15:17

    LÅT har anskaffet et nytt system for administrasjon av bibliotekkonsortiene.

 

Nyheter fra våre leverandører

Error: Could not read feed url /english/consortium/for-publishers/news-from-publishers/?vrtx=feed: resource not found: /english/consortium/for-publishers/news-from-publishers