English version of this page

Konsortieavtaler på e-ressurser

CERES lisensavtaler og åpen tilgang (hvor konsortieteamet inngår) administrerer konsortier med en rekke ulike leverandører av elektroniske ressurser til fag- og forskningsbibliotek i Norge. På enkelte avtaler deltar også folke- og fylkesbibliotek. I dag er det rundt 175 deltagere til sammen i konsortiene.

For konsortiedeltagere

CERES har fra høsten 2017 nye interne sider for konsortiedeltagere.

Logg inn

Meldinger fra konsortieteamet

 

Nyheter fra våre leverandører