Forhandlingsrådet

CRIStin sitt råd for konsortieforhandlingar skal gi retning til dei årlege forhandlingane. Deltakarane i rådet skal vere leiarar, og gruppa består av representantar frå  universitets- og høgskolesektoren (6 medlemmar), helsesektoren (2), forskingsinstitutta (2) og observatør frå Helsebiblioteket.

Medlemmar

  • Ernst Kristiansen, Konserndirektør SINTEF 
  • Gunnar Jorfald, NINA/Miljøalliansen
  • Tove Klæboe Nilsen, Forskingssjef Helse Nord RHF
  • Øystein Krüger, Forskingssjef Helse Sør-Øst RHF
  • Bente K. Andreassen, bibliotekdirektør UiO
  • Kari Fagerjord, biblioteksjef Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Jesper Christian Mørch, bibliotekdirektør UiA
  • Johanne Raade, bibliotekdirektør UiT
  • Lisbeth Tangen, bibliotekdirektør NTNU
  • Maria-Carme Torras i Calvo, bibliotekdirektør UiB

Observatør: Kjell Tjensvoll frå Helsebiblioteket ved Folkehelseinstituttet 

 

Publisert 22. mars 2016 09:00 - Sist endret 22. mars 2016 10:29