Utregning av FTE

FTE er fulltidsekvivalenter (Full-time equivalents) for den forskning og utdanning som institusjonen gjør. Konsortiene bruker alltid tallene fra foregående år for å beregne prisen for kommende år.

FTE-tallene henter vi fra ulike offisielle kilder som Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), Statistisk sentralbyrå (SSB) og Instituttkatalogen (NIFU).

FTE-tallene for UH-sektoren hentes fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

1. I venstre marg går man inn på Statistikk --> Studenter. Velg "Studenter per faglige årsverk". I nedtrekksmenyen til "Velg beregning" skal det bare hakes av for "Faglige årsverk". Velg deretter ønsket institusjon. Bruk tallet som står i kolonnen "Faglige årsverk" for årstallet du har valgt.


2. Gå igjen i venstre marg og velg Statistikk. Velg "Studiepoengproduksjon [...]" deretter "fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet [Fra 1986]". Velg  ønsket institusjon og bruk tallet som står oppført for årstallet du har valgt.

FTE er disse to tallene summert (FTE-studieproduksjon + FTE-faglige årsverk).

 

FTE-tallene for Instituttsektoren hentes fra Instituttkatalogen til NIFU.

Tallene er antall forskningsårsverk som enheten produserer. De er normalt klare i august hvert år.

FTE for folkebibliotek er kommunens innbyggertall pr 1.1. og hentes fra SSB.

FTE for offentlige organ er antall årsverk enheten produserer og dette rapporterer enheten selv ved endringer.

Sykehus

Sykehus bruker flere forskjellige tall. For en avtale (SAGE) brukes antall senger, men de fleste avtalene bruker antall årsverk. Hvordan disse årsverkene telles varierer. For enkelte avtaler er det for hele sykehuset, mens andre teller antall leger og/eller forskere. Pr dags dato har vi ingen rutiner for systematisk innhenting av statistikk for denne sektoren, siden de tallene vi er vist til fra Helsedirektoratet ikke stemmer med de tallene som det enkelte sykehus oppgir. SSB har flere tall for sykehusene.

 

Se oversikt over FTE-tall vi har registrert for den enkelte institusjon.

Publisert 29. mai 2015 09:48 - Sist endret 30. aug. 2017 14:58