Prisstruktur

CRIStin anbefaler at leverandørene bruker en prisstruktur tilpasset norske forhold.

Dette er kun en anbefaling til prisstruktur og derfor ikke til hjelp når dere spør etter pris på en avtale. I slike tilfeller trenger vi eksakte opplysninger om årsverk, FTE, sykehussenger og lignende, alt etter hvilken avtale det er snakk om.

UH-sektoren

Priskategori FTE-spenn
UH1 1-500
UH2 501-1000
UH3 1001-2500
UH4 2501-5000
UH5 5001-10000
UH6 10001-15000
UH7 15000-30000
UH8 30001-

Forskningsinstitutter

Priskategori R&D/Faglig
I1 1-6
I2 7-15
I3 16-30
I4 31-60
I5 61-100
I6 101-150
I7 151-300
I8 301-600
I9 600-

Sykehussektoren

TIER Årsverk
S1 1-249
S2 250-499
S3 501-999
S4 1000-2499
S5 2500-5000
S6 Over 5000

Fylkes- og folkebibliotek

Liste over norske kommuner

TIER Befolkning
FB01 1-999
FB02 1000-1999
FB03 2000-3999
FB04 4000-5999
FB05 6000-9999
FB06 10000-19999
FB07 20000-29999
FB08 30000-49999
FB09 50000-99999
FB10 100000-149999
FB11 150000-299999
FB12 300000-

Tidligere var antall PCer med Internett-tilgang en fornuftig kategorisering. Med WiFi, fjerntilgang for tjenester via lånekortet og et klart mål om at man ønsker mer bruk av tjenestene, fremfor å begrense antall PCer, er det mer fornuftig nå å forholde seg til folketall.

Tilbakemeldinger på prisstruktur

Gi oss gjerne tilbakemeldinger på våre forslag til prisstrukturer.

Prinsippene vi har brukt er:

  • de første intervallene skal gi de minste institusjonene en reell mulighet til å bli med.
  • de institusjonene som oppleves som dobbelt så store som ens egen skal havne i neste priskategori.
  • kategoriene lages robuste for at institusjonene ikke skal hoppe mellom priskategoriene fra år til år.

The CRIStin recommended TIERing structure is available in English on this page.