Kven kan delta i CRIStin sine konsortieavtalar?

I utgangspunktet arbeider vi mot forskings- og undervisningsinstitusjonar, slik som universitet og høgskolar, instituttsektoren (forskingseiningar utanom UH-sektoren og næringslivet) og helseforetak. I tillegg kan institusjonar frå statsforvaltinga og fylkes- og folkebibliotek delta i konsortia.

Kva for institusjonar som kan delta i kva for avtalar avheng av avtalane, sjå oversikt under. Ta gjerne kontakt med oss på konsortieteamet(at)cristin.no om du er usikker på om din institusjon fell inn under dei oppgjevne kategoriane.

Avtale UH-sektoren Institutt Helseforetak

Stats- forvalting

Fylkes- og

folkebibliotek

ACM Digital Library X X X X  
ARKDOK & KONKDOK X X X X X
Atekst X X X X X
Cambridge Scientific Abstracts (CSA) X X X X  
Cambridge University Press X X X X  
Columbia International Affairs Online (CIAO) X X X X  
Economist Intelligence Unit (EIU) X X X X  
Emerald X X X X  
Britannica X X X X  
Idunn.no X X      
iFinger X X X X X
Institute of Physics (IoP) X X X X  
JSTOR X X X X  
Nature X X X X  
OCLC FirstSearch X X X X  
Ordnett X X X X X
Oxford University Press (OED, ORO, Grove) X X X X  
SAGE Premier X X X X  
ScienceDirect (Elsevier) X X X X  
Scopus X X X X  
SpringerLink X X X X X
Taylor & Francis X X X X  
Web of Science (ISI) X X X X X
WileyBlackwell X X X X  
World Bank X X X X  

 

Publisert 2. juli 2014 15:34 - Sist endret 20. juli 2016 13:20