FTE-tall for UH-sektoren fra 2012

* UiT og HiFm har slått seg sammen. Nye tall står under UiT Norges arktiske universitet
** HiBu og HiVe har slått seg sammen. Nye tall står under Høgskolen i Buskerud og Vestfold
*** UMB og NVH har slått seg sammen. Nye tall står under Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NSD-kode   Institusjon FTE-tall FTE
  Statlige høyskoler Studenter Ansatte Sum
0212   Høgskolen i Finnmark* 1 224 153 1 377
0213   Høgskolen i Harstad 873 78 951
0214   Høgskolen i Narvik 764 112 876
0215   Høgskolen i Nesna 757 71 828
0217   Samisk høgskole/Sámi allaskuvla 101 39 140
0221   Høgskolen i Nord-Trøndelag 2 777 266 3 042
0222   Høgskolen i Sør-Trøndelag 6 140 456 6 596
0231   Høgskolen i Bergen 5 507 493 6 000
0232   Høgskolen i Molde 1 352 114 1 466
0233   Høgskulen i Sogn og Fjordane 2 368 194 2 562
0235   Høgskolen Stord/Haugesund 1 857 178 2 034
0236   Høgskulen i Volda 2 355 186 2 541
0237   Høgskolen i Ålesund 1 440 123 1 563
0252   Høgskolen i Buskerud** 2 488 192 2 680
0254   Høgskolen i Telemark 4 589 376 4 964
0255   Høgskolen i Vestfold** 2 769 268 3 037
0255   Høgskolen i Buskerud og Vestfold** 5 257 460 5 717
0256   Høgskolen i Østfold 3 341 284 3 624
0257   Høgskolen i Oslo og Akershus 12 064 1 000 13 064
0261   Høgskolen i Gjøvik 1 810 182 1 992
0262   Høgskolen i Hedmark 3 739 267 4 007
0263   Høgskolen i Lillehammer 3 233 193

3 426

 

 

Universiteter Studenter Ansatte Sum
1110   Universitetet i Oslo 16 829 3 345 20 174
1120   Universitetet i Bergen 9 990 2 064 12 054
1130   Universitetet i Tromsø* 6 697 1 425 8 122
1130   UiT Norges arktiske universitet* 7 921 1 578 9 499
1150   Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15 126 3 009 18 136
1160   Universitetet i Stavanger 6 174 657 6 831
1170   Universitetet for miljø- og biovitenskap*** 3 156 578 3 734
    Norges miljø- og biovitenskapelige universitet*** 3 541 781 4 322
1171   Universitetet i Agder 6 761 568 7 329
1172   Universitetet i Nordland 3 250 308

3 558

 

 

Statlige vitenskapelige høyskoler Studenter Ansatte Sum
1210   Norges musikkhøgskole 567 125 692
1220   Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 502 88 590
1240   Norges handelshøyskole 2 519 235 2 753
1250   Norges veterinærhøgskole*** 385 203 588
1260   Norges idrettshøgskole 802 113

915

 

 

Kunsthøyskoler Studenter Ansatte Sum
6220   Kunsthøgskolen i Oslo 466 83 548
6230   Kunst- og designhøgskolen i Bergen 301 44

345

 

 

Private høyskoler Studenter Ansatte Sum
8201   Diakonhjemmet høgskole 1 594 99 1 692
8202   Lovisenberg diakonale høgskole 705 52 757
8204   Høyskolen Diakonova 445 23 467
8205   Betanien diakonale høgskole 226 16 241
8206   Haraldsplass diakonale høgskole 306 24 329
8221   Det teologiske menighetsfakultet 626 60 686
8222   Misjonshøgskolen 204 23 227
8223   NLA Høgskolen 1 046 92 1 137
8224   Dronning Mauds Minne Høgskole 798 87 885
8225   Rudolf Steinerhøyskolen 118 13 131
8226   Den norske Eurytmihøyskole 17 2 19
8227   Barratt Due Musikkinstitutt 65 11 76
8228   Norges Dansehøyskole 80 13 93
8229   Mediehøgskolen Gimlekollen 187 16 203
8232   Ansgar Teologiske Høgskole 129 14 143
8233   Høgskolen i Staffeldtsgate 146 8 154
8234   Fjellhaug Internasjonale Høgskole 81 15 96
8241   Handelshøyskolen BI 11 762 342 12 104
8242   Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 477 23 500
8243   Bergen Arkitekthøgskole 126 8 134
8247   Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 36 4 41
8248   Høyskolen for Ledelse og Teologi 62 8 70
8249   Campus Kristiania - Markedshøyskolen 1 340 36 1 377
8250   Westerdals Høyskole 431 21 451
8251   NISS Høyskole AS 144 19 163
Publisert 22. feb. 2013 09:52 - Sist endret 28. okt. 2014 12:36