Statistikkverktøy

Excel statistikkverktøy for å analysere bruk av elektroniske ressurser

Statistikkverkøyet er utviklet i Sverige med støtte fra Kungliga biblioteket. CRIStin har oversatt og tilpasset statistikkverktøyet for norske bibliotek. Med dette verktøyet kan bibliotekene på en svært enkel måte analysere sin bruk av elektroniske ressurser.

Ulik bruk av COUNTER

Det er oppdaget problem med Elseviers bruk av COUNTER. Tallene for bruk blir doblet i statistikkverktøyet. Henrik Åkerfelt ved KB skriver følgende om problemet:

I COUNTER-formatet finns specificerat exakt hur en rapport ska se ut. Problemet med Elseviers rapport är att den innehåller en rad för mycket ovanför rapporten. Formlerna i KPI-bladet "förväntar sig" att hitta den första titeln på rad 7. I Elseviers rapport kommer Total på rad 7 vilken då räknas som en av titlarna. Därav dubbleringen av er statistik. Om ni raderar en rad ovanför rapporten så att den första titeln lägger sig på rad 7 ska saken vara biff.

Bakgrunn

Kungliga biblioteket i Sverige har støttet prosjektet Analysestøtte for statistikk over bruk av elektroniske ressurser. Prosjektets mål var å hjelpe universitets- og høyskolebibliotekene slik at de effektivt og enkelt kan analysere brukerstatistikk og dermed få et bedre grunnlag for beslutninger om kjøp av e-ressurser.

Prosjektorganisasjonen besto av bibliotekarer, en bibliometriker og en statistiker. Prosjektet har vært drevet av Karolinska institutt, Universitetsbiblioteket i samarbeid med Stockholms universitetsbibliotek.

Prosjektet lagde tre forskjellige excelskjema avhengig av type e-ressurs: databaser, e-bøker og e-tidsskrifter.

Verktøyet er lisensiert under en Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0-lisens.

Les mer om prosjektet

Spør dersom dere lurer på noe, bruk vår felles e-post: konsortieteamet(at)cristin.no