Møte 16. april 2015

Hovedpunkter fra første møte i referansegruppen for e-bokprosjektet.

Tid og sted: CRIStin, Forskningsveien 3b, kl.10-13.
Tilstede fra de nominerte: Marianne Montgomery (HiOA), Ståle Strand Kalkvik (NTNU), Svein Ivar Halvorsen (STAMI), Paul Simon Svanberg (UiB), Christine Rostgaard (UiO), Else Sauge Torpe (UiS), Mona Magnussen (UiT), Ingunn Sørlie Rasmussen (ISF).
Tilstede fra CRIStin: Katrine Weisteen Bjerde, Eirin Konstad Nilsen, Ivar Torgersen, Nils Andenæs, Janicke Furberg, Solveig Wikstrøm.

Referat

Opprinnelig var det tiltenkt at e-bokprosjektet burde bestå av to grupper - én referansegruppe å rådføre seg med, og én arbeidsgruppe som jobbet mer kontinuerlig med problemstillinger tilknyttet e-bøker i samarbeid med CRIStin. En av de viktigste tilbakemeldingene fra første møte for e-bokprosjektet er at de nominerte fra «de fire store» ikke ser at de har kapasitet til å delta i en mindre arbeidsgruppe per nå. Dette kommer som følge av at omleggingen til Alma og fusjoner legger lokk på ressurser ved institusjonene.

Felles utfordringer som ble diskutert

  • Enkelttitler – institusjonene mangler en «one-stop shop»-løsning for dette
  • Norske e-bøker – det er en klar mangel på norske e-boktitler og e-bokløsninger
  • Norske e-bøker – det er tydelig interesse for en OA-løsning på problematikken tilknyttet norske e-bøker
  • Statistikk (bl.a. definisjoner her, måles ulikt for nedlastet side/kapittel/fullstendig e-bok – telle bananer vs. epler)

Veien videre

Organisering

Det er ønskelig at man reviderer organiseringen av prosjektet; det framholdes at CRIStin heller bør være i førersetet i første fase med prosjektbeskrivelsen, og at de nominerte ikke danner et mindre, dedikert arbeidsutvalg, men heller bidrar med sin kompetanse gjennom referansegruppen.

Forslag til fokusområder

  1. Beskrive e-bokmarkedet: ulike distribusjonsmodeller, prismodeller, innkjøpsmodeller, lånemodeller
  2. Felles anbud på enkelttitler fra aggregatorer
  3. Se på løsninger for norske e-bøker og OA-modeller her
  4. Se på hvilke andre tiltak det er hensiktsmessig å samarbeide om

 

Publisert 19. juni 2015 10:13 - Sist endret 1. des. 2015 08:27