Kriterier for e-bokinnkjøp

Et grunnlag for diskusjon og utforming av kriterier for e-bokinnkjøp ved den enkelte institusjon.

Skal man gå til innkjøp av e-bøker er det viktig å diskutere og utforme kriterier for din institusjon, ut i fra deres behov. Sammenlignet med tidsskriftmarkedet er modellene for anskaffelse og lån av vitenskapelige e-bøker fortsatt å regne som et ungt marked. Som følge er det stor variasjon i modellene fra de ulike leverandørene. Kriteriegrunnlaget du finner på denne siden kan benyttes når du skal utforme kriterier for e-bokanskaffelse (NB! Merk at tilgang til lærebøker og skjønnlitteratur ikke medregnes i denne oversikten).

Tre gode knagger å ha i bakhodet med tanke på anskaffelser av e-bøker er ressurser, kostnader, og kvalitet. Behovene og forutsetningene tilknyttet disse tre knaggene vil eksempelvis variere ut i fra en institusjons størrelse, brukermasse, brukerbehov, biblioteksbudsjett, fagretning(er), med mer. Et lite forskningsinstitutt kan eksempelvis ha helt andre krav til antall samtidige brukere enn et stort universitet.

Med disse tre knaggene i bakhodet kan man utforme e-bokkriterier, før man ser på hvilke ulike forretningsmodeller som tilbys. Kriteriene kan baseres på hvilke behov institusjonen har tilknyttet følgende tema:

 • Metadata I hvilket format og til hvilken tid kan metadata leveres?
 • Statistikk over bruk Skal leverandøren levere statistikk for institusjonen sitt bruk direkte, og via brukergrensesnitt? Hva skal brukstatistikken være beregnet for – per databasenhet og per tidsenhet (per måned) for eksempel? Skal statistikk for e-bøker være på tittelnivå og leveres i samsvar med COUNTER-standarden?
 • Abonnements- eller kjøpsmodell Se også forretningsmodeller.
 • Arkiveringsmuligheter For eksempel ved abonnementsmodell, hva skjer med innholdet om abonnementet blir sagt opp? Hvilke løsninger for digital bevaring og vedvarende tilgang (perpetual access) tilbys? Skal man benytte seg av Portico?
 • Årlige avgifter
  • Dersom man foretar innkjøp av et visst antall e-bøker, kan årlige avgifter frafalle?
  • Fakturaintervaller: Faktureres man en gang i måneden, kvartalet, året?
  • Eksempel på årlige avgifter: Arkivavgift, vedlikeholdsavgift, oppstartsavgifter (se eksempelvis PDA- eller EBA-modellen, krever iblant en viss startkapital)
 • Type innhold det er behov for Eksempelvis oppslagsverk, emnepakker (abonnementsmodeller kan iblant lønne seg dersom det er snakk om innholdstyper som oppslagsverk og generelt titler som ofte kommer i nyere utgaver)
 • Behov for støttetjenester fra valgt(e) forlag/aggregator
 • Antall samtidige brukere
 • Fjernlån (Interlibrary Loan/ILL) Se også tilgangskriterier konsortieavtaler.
 • DRM-policy Se også format og delingsmuligheter for e-bøker.
 • Gjenbruk av innhold i klasseromskontekst Dersom norsk lov i avtalen regnes som «governing law» i lisensen kan medlemskap i Kopinor-avtalen inngå på dette punktet. Kopinor-avtalen sikrer at studenter og ansatte kan ta fotokopier, utskrifter og digitale koper uten å innhente hver enkelts tillatelse.
  • Full nedlasting eller online-lesing Se eksempelvis lesemønstre ved ulike fagretninger.
  • Pay per view-muligheter
  • Gratis testperioder/free trials
  • Forhåndsvisning av e-bok Kan man få en «preview» av innhold uten å måtte kjøpe det? Muligheter for forhåndsvisning for å unngå å kjøpe «katta i sekken».
  • Umiddelbar tilgang
  • Embargo-tid
  Publisert 23. nov. 2015 10:27 - Sist endret 1. des. 2015 08:25