E-bøker

En kunnskapsside om vitenskapelige e-bøker i norske fag- og forskningsbibliotek.

Spørsmål?

Kontakt konsortieteamet@cristin.no