Nåværende avtaler for e-bøker

Tilgjengelige avtaler gjennom CRIStin sitt konsortieteam, og tilhørende prisstruktur.

CRIStin sitt konsortieteam administrerer konsortier med en rekke ulike leverandører av elektroniske ressurser til fag- og forskningsbibliotek i Norge. Avtalene gjelder tilgang til elektroniske ressurser som eksempelvis e-tidsskrifter, referansedatabaser, ordbøker og leksika.

Per dags dato finnes det én avtale med e-boktilgang, med forlaget Springer. Det finnes allerede avtaler med flere leverandører som også leverer e-bøker, men e-bøker inngår ikke i disse avtalene per dags dato.
 

Springer eBook collections

I Springer-konsortiet inngår en avtale om tilgang til e-bøker fra Springer. Denne avtalen var opprinnelig basert på historiske priser, men vil fra neste avtaleperiode basere seg på FTE-tall for prisinndelingen. I Springer eBook collections finner man emnepakker for e-bøker, hvor man enten velger mellom Ownership-varianten (eie) eller Rental-varianten (leie).
 

Emerald eBooks

Gjennom Emerald-konsortiet tilbys to e-bokserier; Business management and Economics, og Social Sciences, som en valgfri del av konsortieavtalen. Prisene vil variere ut i fra type innhold du ønsker, og om du vil leie (frontlist) eller eie (backlist). For mer informasjon om prisstruktur og avtalen, klikk deg inn på de lukkede konsortiesidene for Emerald.

Publisert 23. nov. 2015 15:23 - Sist endret 1. des. 2015 08:21