Hjelp med WebID for konsortiedeltagerne

WebID er et UiO-verktøy som er lagd for å knytte sammen forskere fra hele verden.

Her finner du hjelp dersom du opplever problemer med innlogging i WebId.

Vi opplever at det er valg av riktig fane som har skapt de største problemene.

Standard innloggingsbilde er for UiO-brukere. Derfor må andre velge en av to andre faner:

De som har opprettet en WebID-bruker må trykke på fanen for WebID-brukere (se rød pil).

FEIDE-brukere må trykke på den nederste fanen (se grønn pil).

Passordproblemer?

Gå inn på lenken: webid.uio.no

Se gul pil:

 

 

FEIDE og moderering av WebID-grupper

For å kunne bruke FEIDE-innlogging må institusjonen godkjenne at FEIDE brukes mot UiOs WebID. Ta kontakt med en FEIDE-superbruker eller sikkerhetsansvarlig hos dere.

FEIDE-brukere får lov til å administrere institusjonens WebID-gruppe, som gir tilgangen til de innloggede nettsidene. De fleste FEIDE-institusjonene har allerede fått invitasjon til å moderere gruppen sin. For å få tilgang til administratorsiden går dere til webid.uio.no

 

Trykk der den blå pilen viser.

Vær oppmerksom på at moderatorer (se rød ring) ikke er medlem i gruppen. De må sende invitasjon til seg selv for å bli medlem (se grønn ring) og å få tilgang til de innloggede sidene.

 

Hvorfor WebID?

Hele prosessen med innloggede nettsider og innlogging kan virke noe omstendelig, men faktum er at dette har vært enkelt og svært kostnadseffektivt.

WebID og WebID-grupper er et gratis verktøy som er vel tilpasset Vortex, som er verktøyet nettsidene er produsert i. Det er de "usynlige fanene" (se grønn og rød pil) som har skapt hodebry for de som hittil har tatt verktøyet i bruk.

Nettskjema er UiOs verktøy for å samle inn data og har vært ekstremt arbeidsbesparende for konsortieadministrasjonen. Muligens litt stivbent og rigid, men resultatet - kvaliteten - er fortreffelig og verktøyet er gratis i den forstand at kostnadene ikke føres på direkte på konsortiet.

Produksjonen av nettsidene handler mest om å få dataene kompatible. I praksis betyr det å få alle til å bruke riktig akronym.

I løpet av 2016 har det vært omlegginger i WebId, noe som har ført til at enkelte har opplevd problemer med innloggingen. Her finner du mer hjelp.

Publisert 21. jan. 2014 00:11 - Sist endret 20. juli 2016 14:56