Deltagersider

Prisinformasjon om neste års avtaler finnes på de lukkede nettsidene. De som ikke har fått tilgang, kan få ny invitasjon ved å henvende seg til konsortieteamet[at]cristin.no.

Tilgang vil bli gitt ved at dere får tilsendt en e-post med informasjon om WebID-gruppen som er lagd for dere og en invitasjon til å delta i gruppen (og moderere gruppen). Oversikt over registrerte deltagere finnes på denne siden.

Gå til innloggede sider