print logo

Web of Science (ISI, Web of Knowledge)

Avtalen med WoS gjennom Clarivate Analytics (tidlegare Thomson Reuters) gir tilgang til Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index og Arts & Humanities Citation Index. Nye deltakarar får berre tilgang til siste årgang og må betale ekstra for tilgang bakover i tid. Avtalen omfattar dessuten følgjande databasar på same plattform som kan kjøpast i tillegg: Journal and Highly Cited Data (JHCD) og Conference Proceedings Citation Index (CPCI).

Web of Science

Type avtale: Referansedatabase

Tittellister:

Science Citation Index Expanded 
Social Sciences Citation Index 
Arts & Humanities Citation Index 

Informasjon om ressursen:

Pris på grunnlag av: Institusjonstype og størrelse

Avtaleperiode: 01.01.2016-31.12.2018

Kan ein gå inn i avtalen midt i året/avtaleperioden? Ja

Gir leverandøren avslag i pris ved inngåelse midt i perioden? Nei

Fakturering: Årleg (kalenderår) via CRIStin

Fjernlån: Ikkje aktuelt

Utskrift: Ja

Kan inkluderast i kurskompendium: Nei

Fjerntilgang for biblioteket sine brukarar: Ja

Walk-in-use: Ja

Oppseiing av titlar: Ikkje aktuelt

Arkivrettigheter etter oppsigelse: Ikkje aktuelt

Statistikk: Via pålogging

Endring av IP-adresser, fjerntilgang og førespurnadar om lenking: heidi.muller@thomsonreuters.com

Anna teknisk hjelp: http://ip-science.thomsonreuters.com/techsupport/

Testtilgang: Kontakt konsortieteamet[at]cristin.no

Utgivar: Clarivate Analytics

 

Publisert 11. mars 2011 09:01 - Sist endret 28. apr. 2017 12:07