Web of Science (ISI, Web of Knowledge)

Avtalen med WoS gjennom Clarivate Analytics (tidlegare Thomson Reuters) gir tilgang til Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index og Arts & Humanities Citation Index. Nye deltakarar får berre tilgang til siste årgang og må betale ekstra for tilgang bakover i tid. Avtalen omfattar dessuten følgjande databasar på same plattform som kan kjøpast i tillegg: Journal and Highly Cited Data (JHCD) og Conference Proceedings Citation Index (CPCI).

Web of Science

Type avtale: Referansedatabase

Tittellister:

Science Citation Index Expanded 
Social Sciences Citation Index 
Arts & Humanities Citation Index 

Informasjon om ressursen:

Pris på grunnlag av: Institusjonstype og størrelse

Avtaleperiode: 01.01.2016-31.12.2018

Kan ein gå inn i avtalen midt i året/avtaleperioden? Ja

Gir leverandøren avslag i pris ved inngåelse midt i perioden? Nei

Fakturering: Årleg (kalenderår) via CRIStin

Fjernlån: Ikkje aktuelt

Utskrift: Ja

Kan inkluderast i kurskompendium: Nei

Fjerntilgang for biblioteket sine brukarar: Ja

Walk-in-use: Ja

Oppseiing av titlar: Ikkje aktuelt

Arkivrettigheter etter oppsigelse: Ikkje aktuelt

Statistikk: Via pålogging

Endring av IP-adresser, fjerntilgang og førespurnadar om lenking: heidi.muller@thomsonreuters.com

Anna teknisk hjelp: http://ip-science.thomsonreuters.com/techsupport/

Testtilgang: Kontakt konsortieteamet[at]cristin.no

Utgivar: Clarivate Analytics

 

Publisert 11. mars 2011 09:01 - Sist endret 28. apr. 2017 12:07