World Bank

Deltakere kan abonnere på en eller flere av følgende baser: WDI online, GDF online og World Bank e-library. World Development Indicators (WDI) Online inneholder mer enn 800 utviklingsindikatorer fra 1960 fra over 200 land. Informasjonen omfatter sosiale, økonomiske og finansielle indikatorer samt miljø- og naturressursindikatorer. International Debt Statistics (IDS) inneholder indikatorer for gjeld og finansflyt fra landene som rapporterer til "The World Bank Debtor Reporting System". The World Bank e-Library er portalen til alt som verdensbanken publiserer, det vil si omlag 4.500 bøker og rapporter i fulltekst.

http://www.worldbank.org/

Type avtale: Fulltekstdatabase

Informasjon om ressursen:

Pris på grunnlag av: Konsortierabatt på listepris

Avtlens utløpsdato: Fornyes årlig

Kan man gå inn i avtalen midt i året/avtaleperioden? Ja

Gir leverandøren avslag i pris v. inngåelse midt i en periode? Nei

Fakturering: Årlig (kalenderår) fra CRIStin

Fjernlån: Ja

Utskrift: Ja

Oppsigelser av titler: Ikke aktuelt

Arkivrettigheter etter oppsigelse: Nei

Statstikk: WDI og GDF Online E-Library

Teknisk hjelp: pubrights@worldbank.org

Testtilgang: Kontakt konsortieteamet[at]cristin.no

Utgiver: The World Bank

 

Publisert 11. mars 2011 09:01 - Sist endret 28. juli 2015 13:46