Tilgangskriterium

Alle avtaler tillèt utskrifter, fjerntilgang og walk-in-use.

Lista nedanfor viser kven som tillèt fjernlån med utskrift sendt frå post og elektronisk (e-post), og bruk i kurskompendium.

Elektronisk fjernlån betyr at de kan sende artikkelen som vedlegg i e-post. Biblioteket som låner artikkelen må skrive han ut og levere ein papirkopi til han eller ho som låner. Samstundes må e-posten med artikkelen slettast.

Elektronisk = Fjernlån kan sendast som vedlegg i e-post.

Utskrift = Fjernlån må sendast med post

Avtale Fjernlån Kurskomp.
ACM Digital Library Elektronisk Ja
American Chemical Society (ACS) Elektronisk Ja
American Mathematical Society (AMS) Elektronisk Ja
American Society for Microbiology (ASM) Elektronisk Ja
ARKOK & KONKDOK Elektronisk Ja
Atekst Elektronisk Ja
Cambridge Scientific Abstracts (CSA) Ikkje aktuelt Ja
Cambridge University Press Elektronisk Ja
Columbia International Affairs Online (CIAO) Utskrift Ja
DeGruyter Elektronisk Ja
Economist Intelligence Unit (EIU) Utskrift Ja
     
Emerald Elektronisk Ja
Encyclopædia Britannica Ikkje aktuelt Ja
Grove Art Online & Grove Music Online Utskrift Nei
Idunn.no Utskrift Ja
Institute of Physics (IoP) Utskrift Nei
iFinger Ikkje aktuelt Ja
JSTOR Utskrift Nei
MUSE Elektronisk Ja
Nature Elektronisk Ja
OCLC FirstSearch Ikkje aktuelt Ja
Ordnett Ikkje aktuelt Ja
Oxford English Dictionary (OED) Ikkje aktuelt Ja
Oxford Reference Premium Collection Ikkje aktuelt Ja
Oxford University Press Journals Elektronisk Ja
Royal Society of Chemistry (RSC)    
SAGE Premier

Elektronisk

Ja
ScienceDirect Utskrift Ja
Scopus Ikkje aktuelt Ja
SpringerLink Elektronisk Ja
Taylor & Francis Elektronisk Ja
Web of Science (ISI) Ikkje aktuelt Ja
Wiley Utskrift Ja
World Bank Utskrift Ja
Publisert 25. mars 2013 16:48 - Sist endret 10. des. 2015 14:10