Taylor & Francis

Avtalen gjelder følgende pakker med elektroniske tidsskrifter: S&T collection (Science & Technical) 425 titler og SSH collection (Social Science & Humanities) 1165 titler. Universitet kan velge abonnement på én av pakkene, andre institusjoner kan kun velge full pakke (1590 titler).

http://www.tandfonline.com/

Type avtale: E-tidsskrifter, Big Deal

Informasjon om ressursen:

Teknisk hjelp: subscriptions@tandf.co.uk

Testtilgang: Kontakt konsortieteamet[at]cristin.no

 

Prisen settes på grunnlag av: Institusjonens type/størrelse samt hvilke abonnementer institusjonen allerede har

Avtaleperiode: 1.1.2014-31.12.2017

Kan man gå inn i avtalen midt i året/avtaleperioden? Ja

Gir leverandøren avslag i pris v. inngåelse midt i en periode? Nei

Fakturering: Årlig (kalenderår) fra CRIStin

DDP: 25 %

Fjernlån: Ja (kun innen Norge)

Utskrift: Ja

Kan inkluderes i kurskompendier: Ja

Fjerntilgang for bibliotekets brukere: Ja

Walk-in-use: Ja

Oppsigelse av titler: Nei

Arkivrettigheter etter oppsigelse: Ja, men kun til titler i abonnement (core subscriptions).

Statistikk: Via pålogging

Utgiver: Informaworld

 

Publisert 11. mars 2011 08:58 - Sist endret 14. aug. 2017 10:41