ScienceDirect

Avtalen gir tilgang til dei elektroniske tidsskrifta på Elsevier si plattform ScienceDirect. Lisensen gir tilgang tilbake til 1995 til omlag 2500 titlar i den såkalla "Freedom Collection". I denne inngår - med nokre unntak - alle titlar som gis ut av Elsevier, inkl. Academic Press, Harcourt Health Sciences, ESME og Urban & Fisher imprints.

http://www.sciencedirect.com/

Type avtale: E-tidsskrift

Informasjon om ressursen:

Teknisk hjelp: nlinfo@sciencedirect.com

Testtilgang: Kontakt konsortieteamet[at]cristin.no

 

Pris på grunnlag av: Institusjonen sine eksisterande abonnement

Avtaleperiode: 1.1.2014-31.12.2017

Kan ein gå inn i avtalen midt i året/avtaleperioden? Ja

Gir leverandøren avslag i pris når ein går inn midt i ein periode? Nei

Fakturering: Institusjonane blir fakturert direkte frå utgivar

DDP: 25%

Fjernlån: Ja (kun innan Norge)

Text and Data Mining: Sjå Elseviers policy

Utskrift: Ja

Kan inkluderast i kurskompendium: Ja

Fjerntilgang for biblioteket sine brukarar: Ja

Walk-in-use: Ja

Oppseiing av titlar: Nei

Arkivrettar etter oppseiing: Berre til titlar i abonnement (Elsevier sel òg arkivtilgang til tidsskrifta sine, men dette er ikkje inkludert i avtalen)

Statistikk: Via pålogging http://usagereports.elsevier.com/

Utgivar: Elsevier

 

Publisert 11. mars 2011 08:56 - Sist endret 16. feb. 2017 12:07